เทพื้นคอนกรีตราคาถูก

ความหนาของพื้นคอนกรีต

ความหนาของพื้นคอนกรีต

หนึ่งสิ่งสำคัญของการเทพื้นคอนกรีต คือ การเทพื้นคอนกรีตให้มีความหนาที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของพื้นและอายุการใช้งานในระยะยาวซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความหนาของพื้นคอนกรีต เช่น กำลังในการรับน้ำหนัก แรงเสียดทานระหว่างแผ่นคอนกรีตกับพื้นดิน การโก่งตัวของพื้น ความกว้างของแผ่นพื้นหรือช่วงอายุการใช้งานพื้นคอนกรีต ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพื้นคอนกรีตแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว

ใช้ในกรณีที่พื้นคอนกรีตไม่อยู่บนพื้นดิน เช่น อยู่บนคานหรือผนัง พื้นคอนกรีตชนิดนี้เหมาะกับการรับน้ำหนักที่ไม่มากจนเกินไป ความหนาของพื้นคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตรและเหล็กเสริม ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสองทาง

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสองทางมีลักษณะมีคานรอบทั้งสี่ด้านเหมาะกับการรับน้ำหนักระดับปานกลาง ไม่มากนัก มีช่วงคาน Span ห่างกันพอควร หรือาคารที่ถูกออกแบบให้รับแรงทางด้านข้าง เช่น แรงลม แผ่นดินไหว ความหนาของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร

เหล็กเสริมแผ่นพื้นแบบนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับการเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงดึงของคานต่อเนื่อง กล่าวคือ แรงดึงเกิดขึ้นสูงที่บริเวณด้านล่าง ช่วยกลางแผ่นพื้น และด้านบนของคานที่รองรับ ดังนั้น จึงต้องเสริมเหล็กต้านทานแรงดึงในปริมาณที่มากในบริเวณดังกล่าว

การเทพื้นคอนกรีตเป็นถนนโดยทั่วไปจะมีความหนาประมาณ 10 – 15 เซนติเมตรเพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะสามารถรับน้ำหนักของรถยนต์ได้ ทั้งนี้อาจใช้คอนกรีตจากการผสมด้วยอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน (1 : 2 : 4) หรือจะใช้คอนกรีตผสมสำเร็จเพื่อความสะดวกรวดเร็วและได้คุณภาพตามมาตรฐานซึ่งหลังจากเทคอนกรีตลงไปแล้วควรมีการปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบร้อย จากนั้นปล่อยทิ้งไว้จนผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัวและบ่มพื้นคอนกรีตโดยฉีดน้ำให้ชุ่มประมาณ 7 วันหรือมากกว่านั้นเพื่อให้คอนกรีตมีความแข็งแรง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น